ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (KEA)

CYPRUS EDUCATIONAL MISSION

Cyprus Education Mission UK logo

Newsletters

2017 - 2018 Term  2016-2017 Term 2015-2016 Term 2014-2015 Term
 May June
 March 2018  March April May
 January 2018  Febraury February April
 December 2017  January 17 Dec - January 2016 March
 December 16 November February
 Sept - Oct 16 Sept-Oct January